Prerušenie dodávky pitnej vody na ulici Vinohradnícka a Boskovičová

10.08.2021

Prerušenie dodávky pitnej vody na ulici Vinohradnícka a Boskovičová

Informujeme občanov, že z dôvodu  napojenia dočasného vodovodu Bypass na jestvujúce vodovodné potrubie, bude zajtra, t. j. streda 11.08.2021 v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod. prerušená dodávka pitnej vody na ulici Vinohradnícka a Boskovičová. Zároveň upozorňujeme občanov, že prerušenie dodávky pitnej vody môže spôsobiť znížený tlak vody v iných častiach obce.