Prerušenie dodávky pitnej vody na ulici Zámočnícka a Štefánikova

31.05.2021

Prerušenie dodávky pitnej vody na ulici Zámočnícka a Štefánikova
Z dôvodu rekonštrukčných prác vodovodu a napojenia dočasného vodovodu Bypass na jestvujúci, bude v utorok 1.júna 2021 v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod. prerušená dodávka pitnej vody na ulici Zámočnícka a Štefánikova. Na ulici Štefánikova nepotečie voda v smere od hlavnej križovatky po kostol po pravej strane smerom na Malacky. Zároveň upozorňujeme občanov, že prerušenie dodávky pitnej vody môže spôsobiť znížený tlak vody v iných častiach obce.