Prerušenie dodávky pitnej vody na ulici Závodská

21.05.2021

Prerušenie dodávky pitnej vody na ulici Závodská Z dôvodu rekonštrukčných prác vodovodu a napojenia dočasného vodovodu Bypass na jestvujúci, bude v pondelok 24. mája 2021 v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod. prerušenie dodávky pitnej vody na ulici Závodská. Zároveň upozorňujeme občanov, že prerušenie dodávky pitnej vody môže spôsobiť znížený tlak vody v iných častiach obce.