Prerušenie dodávky pitnej vody na ulici Závodská, Mládežnícka a Hasičská

20.05.2021

Prerušenie dodávky pitnej vody na ulici Závodská, Mládežnícka a Hasičská Z dôvodu rekonštrukčných prác vodovodu a napojenia dočasného vodovodu Bypass na jestvujúci, bude v piatok 21. mája 2021 v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod. prerušenie dodávky pitnej vody na ulici Závodská, Mládežnícka a Hasičská. Zároveň upozorňujeme občanov, že prerušenie dodávky pitnej vody môže spôsobiť znížený tlak vody v iných častiach obce.