Prerušenie dodávky pitnej vody na ulici Závodská, Štúrova a Hlinisko

08.06.2021

Prerušenie dodávky pitnej vody na ulici Závodská, Štúrova a Hlinisko

Z dôvodu rekonštrukčných prác a napojenia dočasného vodovodu by-pass na jestvujúci vodovod bude v stredu 9.júna 2021 v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod. prerušená dodávka pitnej vody na ulici Závodská.

Podľa potreby môže byť odstávka rozšírená na ulice Štúrova a Hlinisko.  Zároveň upozorňujeme občanov, že prerušenie dodávky pitnej vody môže spôsobiť znížený tlak vody v iných častiach obce.