Prerušenie dodávky pitnej vody na uliciach Kadlečíkova a Nádražná

15.04.2021

Prerušenie dodávky pitnej vody na uliciach Kadlečíkova a Nádražná
Z dôvodu rekonštrukčných prác na vodovode bude v piatok 16.4.2021 v čase od 9.00 do 12.00 hod. prerušená dodávka pitnej vody na ulici Kadlečíkova a Nádražná. V čase prerušenia dodávky pitnej vody bude odpojená časť dočasného povrchového vodovodu Bypass.