PRERUŠENIE DODÁVKY PITNEJ VODY NA ULICIACH ŠTEFÁNIKOVA, BOSKOVIČOVA A VINOHRADNÍCKA

09.04.2021

PRERUŠENIE DODÁVKY PITNEJ VODY NA ULICIACH ŠTEFÁNIKOVA, BOSKOVIČOVA A VINOHRADNÍCKA

Z dôvodu rekonštrukčných prác na vodovode bude v pondelok 12.4.2021 v čase od 8.00 do 12.00 hod. prerušená dodávka pitnej vody na Štefánikovej ulici v časti medzi hlavnou križovatkou a obecným úradom

Zároveň v čase od 8.00 do 15.00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody na Štefánikovej ulici v časti od hlavnej križovatky smerom na Moravský Sv.Ján. Prerušenie dodávky sa tiež týka časti Boskovičovej a Vinohradníckej ulice. 

Dôvodom je realizovanie pretlakov popod štátnu cestu a osadenie dočasného vodovodu – bypassu.


odstavka1.png


odstavka2.png