Prerušenie dodávky pitnej vody - Pinelova

13.09.2021

Prerušenie dodávky pitnej vody - Pinelova

Z dôvodu napojenia dočasného vodovodu Bypass na jestvujúce vodovodné potrubie bude zajtra od 8.00 do 16.00 hod. prerušená dodávka pitnej vody na ulici Pinelova. Zároveň upozorňujeme občanov, že prerušenie dodávky pitnej vody môže spôsobiť znížený tlak vody aj v iných častiach obce.