Prerušenie dodávky pitnej vody - Riadok

13.10.2021

Prerušenie dodávky pitnej vody - Riadok

Z dôvodu napojenia dočasného vodovodu bypass na jestvujúce vodovodné potrubie bude dnes od 9.00 do 11.00 hod. prerušená dodávka pitnej vody na ulici Riadok.