Prerušenie dodávky pitnej vody v pondelok 3. mája 2021

30.04.2021

Prerušenie dodávky pitnej vody v pondelok 3. mája 2021 Z dôvodu rekonštrukčných prác na vodovode a napojenia dočasného vodovodu Bypass bude v pondelok 03. 05. 2021 na ulici SNP, v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod. prerušená dodávka pitnej vody.