Prerušenie prevádzky materskej školy

28.02.2021

Prerušenie prevádzky materskej školy

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a vedenia školy z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v materskej škole prerušujeme v pondelok 01.03.2021 prevádzku v MŠ. Po obdržaní vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vás budeme informovať, kedy a v ktorých triedach budeme môcť prevádzku v materskej škole obnoviť.
Následne upozorňujeme rodičov detí z 1., 2. a 3. triedy, aby dodržiavali karanténne opatrenia. V priebehu pondelka im budú sprostredkované informácie o opatreniach vedením MŠ.

Vopred ďakujeme za pochopenie.