Prerušenie vyučovania na 1. stupni ZŠ

12.03.2021

Prerušenie vyučovania na 1. stupni ZŠ

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a vedenia školy Vám oznamujeme, že z preventívnych dôvodov bude v týždni od 15.3 do 19.3.2021 prerušené prezenčné vyučovanie na 1. stupni ZŠ a v špeciálnych triedach. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou. Škola  bude otvorená len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorí nemôžu prácu vykonávať z domu. Danú skutočnosť však prosím preukážte potvrdením od zamestnávateľa od oboch rodičov s informáciou o mieste a čase výkonu práce. Deti môžete nahlásiť počas víkendu p. zástupcovi Riškovi mailom: zastupca.zs@levare.sk

K tomuto kroku sme pristúpili na základe nepriaznivej situácie v našej obci, nakoľko máme momentálne v škole viacero detí, ktoré sú v karanténe či už z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v rodine alebo z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívnym.

Zároveň apelujeme na vás, milí rodičia, aby ste dodržiavali zákaz vychádzania počas týždňa a nepúšťali deti von hrať sa s kamarátmi a spolužiakmi. Ak sa nám nepodarí situáciu zlepšiť, je možné, že po návrate do školy budeme musieť opäť zatvárať.

Prevádzka MŠ bude v budúcom týždni fungovať v obvyklom režime.