PREVÁDZKA ZÁKLADNEJ AJ MATERSKEJ ŠKOLY ZATIAĽ NIE JE PRERUŠENÁ

08.03.2020

PREVÁDZKA ZÁKLADNEJ AJ MATERSKEJ ŠKOLY ZATIAĽ NIE JE PRERUŠENÁ

Dnes od 15.00 h. rokoval krízový štáb obce Veľké Leváre k téme koronavírusu. Po porade s príslušnými autoritami bolo rozhodnuté, že prevádzka základnej aj materskej školy zostáva zatiaľ neprerušená. Situácia sa môže zmeniť z hodiny na hodinu, preto odporúčame rodičom sledovať informačné kanály obce.

Do 13.marca bude prerušená prevádzka Centra záujmových aktivít.

Zároveň obec preventívne ruší všetky kultúrne, spoločenské a športové podujatia organizované obcou.

Podnikateľom a organizáciám na území obce sa odporúča obmedziť hromadné podujatia.

Prevádzkam reštauračných a pohostinských zariadení sa odporúča prijať adekvátne hygienické opatrenia na ochranu zamestnancov a klientov.