Prevádzka ZŠ s MŠ od 08.03.2021

04.03.2021

Prevádzka ZŠ s MŠ od 08.03.2021

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva a uznesenia vlády vás informujeme o spôsobe výučby a prevádzke ZŠ s MŠ od 08.03.2021:

- Vyučovanie na 1. stupni ZŠ a v špeciálnych triedach bude prebiehať prezenčnou formou.
  Rozvrh hodín bude naďalej v režime ako pred prázdninami (1. a 2. ročník – 4 hodiny, 3. a 4. ročník a ŠPT maximálne 5 hodín). Vyučovanie bude prebiehať    v stabilných skupinách za dodržiavania prísnych protiepidemických opatrení.

- Školská jedáleň a školský klub budú v prevádzke. Školský klub funguje v poobedňajšom režime, ranná ŠKD je zrušená.

- Vyučovanie na 2. stupni ZŠ prebieha naďalej dištančnou formou. 

- Prevádzka MŠ je taktiež v bežnom režime, pričom budúci týždeň ešte prebieha karanténne opatrenie pre deti a PZ 1., 2. a 3. triedy. 

Žiadame rodičov žiakov ZŠ a detí MŠ, ktorí budú chodiť do školy, aby v pondelok 8.3.2021 deti prišli s vypísaným tlačivom – čestným prehlásením o bezinfekčnosti a potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 7 dní, pričom upozorňujeme rodičov, že 7 dní plynie odo dňa testovania.


 Tlačivo si môžete stiahnuť na priloženom odkaze: Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti