Prevencia pred komármi

12.06.2020

Prevencia pred komármi

Vážení občania,

chceli by sme vás požiadať o spoluprácu pri prevencii pred premnožením komárov.
Teplé a daždivé počasie vyhovuje komárom, ktoré sa množia v našom blízkom okolí. Tieto komáre nespôsobia kalamitu, no môžu nám znepríjemniť leto. Na rozmnoženie im stačí naozaj malý objem vody.
Prosíme vás preto, skontrolujte svoje dvory a záhrady, prípadne blízke okolie. Povylievajte dažďovú vodu z nádob. Jedná sa napríklad o záhradné vedrá, prázdne kvetináče, detské hračky, odložené pneumatiky. Snažte sa nádoby, ktoré používate v záhrade, počas leta ukladať hore dnom, aby sa v nich nezbierala voda. Vodu v napájačkách pre zvieratá pravidelne vymieňajte. Skontrolujte tiež odkvapové rúry, či nie sú zanesené a nedrží sa v nich voda. Skontrolujte sudy na dažďovú vodu, či sa v nich nevyskytujú larvy komárov. V jednom takom sude sa môžu vyliahnuť stovky komárov, ktoré sa budú množiť ďalej.
Rovnako dôležité je udržiavať porast na svojich pozemkoch v pokosenom stave. Vysoké rastlinstvo poskytuje útočisko pre dospelé komáre. 
Ak sa naučíme v teplých obdobiach roka takto kontrolovať svoje pozemky, pomôže nám to výrazne zmierniť problém s komármi v našej obci.
Ak by ste potrebovali s niečím pomôcť, kontaktujte nás.