Pri cyklochodníku do Malých Levár sme vysadili jedlé gaštany

15.11.2021

Pri cyklochodníku do Malých Levár sme vysadili jedlé gaštany

Popri cyklochodníku do Malých Levár v časti patriacej do veľkolevárskeho katastra sme vysadili stromoradie z gaštanov jedlých. Okrem ochrany pred vetrom a slnkom a skrášlenia územia vysadené stromy určite potešia miestnych včelárov, nakoľko gaštan jedlý patrí medzi významné medonosné dreviny. Veríme tiež, že pravidelná úroda jedlých gaštanov v budúcich obdobiach urobí radosť aj levárskym deťom.  

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.