Prieskum záujmu o prenájom obecných bytov

21.08.2019

Prieskum záujmu o prenájom obecných bytov

Obec uvažuje nad výstavbou bytových domov, ktoré by boli k dispozícii občanom ako tzv. „štartovacie byty“. Byty by obec po výstavbe na základe stanovených pravidiel prenajímala za výhodnejších podmienok, ako je trhové nájomné. Cieľom je podporiť predovšetkým mladé rodiny vo fáze osamostatňovania sa či počas obdobia výstavby vlastného domu a pod. Finančné krytie by malo byť zabezpečené prostredníctvom nástrojov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Prosíme obyvateľov o vyjadrenie predbežného, nezáväzného záujmu o takýto druh bývania. Na základe výsledku prieskumu bude obec realizovať ďalšie kroky.

Predbežný záujem je možné vyjadriť zaslaním e-mailu na adresu starosta@levare.sk do 11.9.2019.

Ďakujeme.