Prihlasovanie detí do ŠKD

22.05.2020

Prihlasovanie detí do ŠKD

Milí rodičia,

v súvislosti s otváraním škôl od 1. júna 2020 plánujeme aj otvorenie ŠKD pre deti, ktoré ju v tomto šk. roku navštevovali. Kvôli dodržiavaniu opatrení, vydaných MŠVVaŠ, týkajúcich sa počtu detí v skupine ako aj dodržania rozdelenia skupín (deti, ktoré sú spolu doobeda v triede, budú spolu aj poobede v školskom klube, skupiny sa nemôžu spájať) vás žiadame o záväzné vyjadrenie, či máte záujem prihlásiť svoje dieťa aj do ŠKD. 

Organizácia ŠKD je plánovaná nasledovne:
- otvorenie rannej družiny závisí od nahláseného počtu detí (a ich zaradenia do jednotlivých skupín),
- poobedná družina by prebiehala v čase 11.30 - 16.00.
 - ŠKD je určená prioritne pre 1. - 3. ročník.

Deti, ktoré budú chodiť do školy, sa budú môcť stravovať v školskej jedálni podľa stanovených pravidiel. V prípade, že chcete dieťa zo stravovania odhlásiť, kontaktujte vedúcu školskej jedálne.

Informácie ohľadom prihlásenia svojho dieťaťa do ŠKD od 1. júna nahláste prosím svojej triednej učiteľke.

Informácie o prihlasovaní detí do školského klubu na školský rok 2020/2021 zverejníme 26.5.2020.