Pripomienkujte cestovný poriadok autobusov

05.08.2019

Pripomienkujte cestovný poriadok autobusov Ku dňu 15.12.2019 dôjde k úprave cestovného poriadku autobusov. Občania majú možnosť prostredníctvom obcí pripomienkovať v súčasnosti platný cestovný poriadok. Vaše postrehy či návrhy k aktuálne platnému cestovnému poriadku zasielajte na adresu starosta@levare.sk najneskôr do 20.8.2019.