Príspevok na ubytovanie odídencov - informácie

01.04.2022

Príspevok na ubytovanie odídencov - informácie

Za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska môže ubytovateľ dostať finančný príspevok od štátu. Príspevok sa poskytuje za noc ubytovania, najskôr však od 26. februára 2022. Žiadosti o príspevky za ubytovanie vo februári a marci sa predkladajú na obecný úrad (do podateľne) najneskôr vo štvrtok 7.apríla. V ďalších mesiacoch vždy k piatemu dňu v mesiaci.

Aká je výška príspevku?
 •    7 € za jednu noc ubytovania odídenca nad 15 rokov,
 •    3,50 € za jednu noc ubytovania odídenca vo veku do 15 rokov.
 Najviac však: za jednu obytnú miestnosť 500 €/kalendárny mesiac, za 2 obytné miestnosti 750 €/kalendárny mesiac, za 3 obytné miestnosti 1 000 €/kalendárny mesiac a za 4 a viac obytných miestností 1 250 €/kalendárny mesiac.

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

  • vlastníci  bytov a rodinných domov.
  • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/;
  • obce a vyššie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

Podmienky získania príspevku za ubytovanie:

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu aj s prílohami k zmluve predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie. Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Postup:

  • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;
  • vzhľadom k povinnosti odídenca raz mesačne počas ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, odporúčame doručiť zmluvu a prvý výkaz v sprievode ubytovaných osôb;
  • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci
  • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; 
  • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.


Dokumenty na stiahnutie:

Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi

Vzor čestného vyhlásenia oprávnenej osoby k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi

Vzor výkazu oprávnenej fyzickej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca

Vzor výkazu oprávnenej právnickej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca

 

Viac informácií nájdete tu: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.