Prístavba materskej školy pokračuje

24.10.2019

Prístavba materskej školy pokračuje

Prístavba materskej školy sa po svojom rozbehu po pár dňoch spomalila. Dôvodom bolo niekoľko problémov s pôvodnými  inžinierskymi sieťami, ktoré sa neočakávane nachádzali pod plánovanými základmi novej stavby a bolo potrebné zrealizovať ich prekládku.

Po úspešnej realizácii prekládky zastavil stavebnú činnosť problém so založením novej stavby. Betónové základové pätky, na ktorých je postavená súčasná stavba, mali iný tvar, ako bolo uvedené v pôvodnej projektovej dokumentácii, ktorá bola použitá pri plánovaní prístavby. Tvar jestvujúcich nosných pätiek neumožňoval založenie stavby podľa projektu a bolo nutné hľadať alternatívne riešenie. Bolo potrebné zrealizovať nové statické výpočty a nákresy, geologický prieskum a následne zrealizovať náročnejšie stavebné úpravy. Nakoľko bezpečnosť detí je najdôležitejšia, situáciu nechcela žiadna zo strán podceniť. Dnes už stavba nabrala tempo, zrealizovali sa základy a betónová platňa. V súčasnosti prebieha betonáž nosných stĺpov. Od budúceho týždňa sa bude pracovať na strope prvého poschodia.

20191015_090340.jpg20191015_162837.jpg