REGISTRÁCIA CHOVU OŠÍPANÝCH

15.10.2020

REGISTRÁCIA CHOVU OŠÍPANÝCH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec z dôvodu nepriaznivej nákazovej situácie v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných na Slovensku vyzýva chovateľov ošípaných, ktorí ešte nezaregistrovali svoj chov, aby tak urobili do 23.10.2020. Do tohto termínu je registrácia bezplatná. Registrácia chovu je povinná už od jedného kusu. 

Povinnosť registrácie hospodárskych zvierat vyplýva chovateľom zo zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nesplnením vyššie uvedenej povinnosti sa chovateľ vystavuje riziku postihu v zmysle uvedeného zákona. Taktiež sa vystavuje riziku odopretia refundácie nákladov zo strany štátu v prípade výskytu nákazy u chovateľa alebo v jeho okolí. 

Postup registrácie s chovom viac ako jednej ošípanej: 

  • Vyplniť „Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat“
  • Vyplniť tlačivo „Registrácia chovu“
  • Dokumenty zaslať na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senec, ktorá vykoná kontrolu na mieste a ak chov spĺňa požiadavky RVPS potvrdí registračné tlačivo

Postup registrácie s chovom jednej ošípanej na domácu spotrebu:

  • Vyplniť tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“
  • Vyplnené tlačivo zaslať na adresu: CEHZ, Rosinská cesta 12, 01008 Žilina

Tlačivá je možné stiahnuť tu: link na pdf, resp. vyzdvihnúť v podateľni obecného úradu.

Viac informácií získajú chovatelia na týchto webových stránkach: 

https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

https://www.mpsr.sk/prasacia-amnestia/424---15946/

https://pssr.sk/index.php/sk/postup-registracie-chovu-osipanych/

https://pssr.sk/index.php/sk/cehz-osipane/