REKONŠTRUKCIA VODOVODU NABERÁ NA INTENZITE

15.04.2021

REKONŠTRUKCIA VODOVODU NABERÁ NA INTENZITE

Práce na sanácii vodovodu vo Veľkých Levároch nabrali na intenzite. Tri samostatné tímy pracujú   paralelne v troch rôznych lokalitách – ulica Kadlečíkova, Hollého a Štefánikova. S nárastom počtu pracovných tímov narastá aj počet dopravných obmedzení a rozkopávok. Situácia bola v posledných dňoch komplikovaná predovšetkým na hlavnej križovatke (križovanie cesty I. a III. triedy), kde sa realizovali pretlaky potrubí popod cesty. Na Štefánikovej ulici bol rozobratý chodník a prekopané boli viaceré križovania ciest.  

Nepredvídateľné okolnosti 

Vymeniť staré vodovodné potrubie za nové a nespôsobiť obmedzenia je nereálne. Zo zeme sa odstraňujú staré rozvody a tie sa nahrádzajú novými vrátane prípojok do domov. Zásobovanie vodou je zabezpečené povrchovými rozvodmi vody – bypassmi. Pri rekonštrukcii sa pracuje so starými rozvodmi, novými rozvodmi, bypassmi a prípojkami. Plánované prerušenia dodávok vody sú vopred hlásené a graficky zobrazované, avšak pri tak rozsiahlej rekonštrukcii vznikajú aj nepredvídateľné okolnosti, poruchy či nehody, ktorých odstránenie trvá určitý čas a nedajú sa ohlásiť vopred. Za neočakávané prerušenia dodávky vody či dlhšiu dobu odstávky sa zhotoviteľ diela ospravedlňuje.

Prosíme o zhovievavosť 

Rekonštrukcia vodovodu sa robí pre nás, obyvateľov Veľkých Levár, aby sa odstránili problémy so zásobovaním pitnou vodou, ktoré sme v obci roky pociťovali. Buďme, prosím, zhovievaví a trpezliví. Urobme si pre istotu zásobu vody do bandasky či vedra na prečkanie výpadku v dodávke pitnej vody. To, že sa rekonštrukcia v obci realizuje, nie je samozrejmosť, ale výsledok tvrdej a dlhotrvajúcej práce mnohých zainteresovaných.