Revízia kníh v kultúrnom dome

14.10.2019

Revízia kníh v kultúrnom dome

Oznamujeme čitateľom knižnice, že z dôvodu prechodu na nový knižničný systém, je potrebné vykonať revíziu kníh.

Z toho dôvodu žiadame o vrátenie už dlhšie požičaných kníh. Zároveň oznamujeme, že knižnica bude od 30.10. do 22.11.2019 zatvorená.

Čitatelia si môžu vypožičať knihy do 28.10.2019.