Rezervácia predajných miest

29.04.2019

Rezervácia predajných miest

Obec Veľké Leváre pripravuje v sobotu 25.5.2019 Detský folklórny festival a v nedeľu 30.6.2019 Habánsky hodový jarmok.

Záujemcovia a remeselníci si môžu predajné miesta rezervovať na emailovej adrese kulturnydom@levare.sk s potrebnými dokladmi, 

bližšie informácie na t. č. 0347794493.