Riešenie kalamitného výskytu komárov v oblasti Pomoravia

18.06.2019

Riešenie kalamitného výskytu komárov v oblasti Pomoravia

Obce v oblasti Pomoravia obdržali v piatok v popoludňajších hodinách vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, že výskyt komárov v dotknutej oblasti nadobudol kalamitný charakter. Po prijatí tohto oznámenia začali starostovia obcí spoločne konať a prebehol výber dodávateľa kombinovaného pozemného a leteckého postreku.

V priebehu stredy obdržíme harmonogramu aplikovania postreku. Aplikácia prebehne v intraviláne obce formou postreku zo zeme a tiež v blízkom okolí obce letecky. Hlbšie do extravilánu sa nebude zasahovať.  O časoch realizácie postrekov budú občania vopred informovaní.

Obec už v pondelok kontaktovala Miestnu organizáciu Slovenského zväzu včelárov o pripravovaných opatreniach. Včelári budú vopred upozornení na potrebu uzatvorenia včelstiev.