Rýchlosť v obci je neustále prekračovaná

21.04.2020

Rýchlosť v obci je neustále prekračovaná

Údaje na meračoch rýchlosti pri vstupoch do obce a tiež na Závodskej ulici neustále dosahujú hodnoty, ktoré z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti premávky nemožno akceptovať. Obec na základe týchto štatistických informácií požiadala Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Malackách o častejšie meranie rýchlosti vozidiel v obci. K vozidlám prekračujúcim rýchlosť sa v teplejších dňoch pripájajú motorkári.

Preto prosíme, jazdite bezpečne a dodržiavajte rýchlosť.