S prvákmi sme vysadili 43 líp

26.11.2020

S prvákmi sme vysadili 43 líp

Minulý rok sme založili tradíciu výsadby stromov levárskymi prvákmi. Tento rok sme v novozaloženej tradícii pokračovali a včera sme spoločne vysadili 43 líp. Predĺžili sme tak jeden rok staré lipové stromoradie na 1,3 kilometra až k ceste smerujúcej na Babie jazero.

Naši prváci tak majú živú pamiatku na svoje začiatky v základnej škole. Veríme, že sa na jar stromčeky zobudia a budú našich prvákov sprevádzať po celý život a že budú živou pripomienkou toho, kde deti prežívali detstvo a kde majú korene.

Ďakujeme sponzorom, pánovi Petrovi Paštekovi za poskytnutie konského hnoja a geodetovi pánovi Branislavovi Šteflíkovi za vytýčenie hraníc obecného pozemku.

Projekt výsadby podporil individuálnou dotáciou vo výške 500 EUR župan Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, zvyšné výdavky boli financované z rozpočtu obce.


      stromoradie.jpg