Stretnutie s Mikulášom

26.11.2019

Stretnutie s Mikulášom
Milé deti, 

pozývame vás na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční v nedeľu 8. decembra 2019 o 15.00 hod. v kultúrnom dome.