Tretím dňom sme ukončili testovanie v obci

24.01.2021

Tretím dňom sme ukončili testovanie v obci

V nedeľu sa testovania zúčastnilo 598 obyvateľov, z toho 7 mali pozitívny výsledok testu.   

Za tri dni testovanie absolvovalo 1822 obyvateľov, z nich 11 bolo testovaných pozitívne, čo znamená, že miera pozitivity je 0,60%.

Aj dnes ďakujeme sponzorom, pani Janke Majerskej a pánovi Blažejovi Vrablecovi za poskytnutie sladkej podpory pre naše testovacie tímy.

Všetkým obyvateľom ešte raz ďakujeme za rešpektovanie rezervačného systému, ktorý sa ukázal ako výborné riešenie na zamedzenie tvorby dlhých radov.

Ďakujem zdravotníkom, ktorí obsadili na tri dni pozície v testovacích tímoch, ďakujem zamestnancom obce, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii testovania, tiež ďakujem administratívnym pracovníkom, obecnej a štátnej polícii a príslušníkovi ozbrojených síl za pomoc a asistenciu.