Umiestnenie detí do materskej školy

26.05.2020

Umiestnenie detí do materskej školy

Vážení rodičia!

Po dohode so zriaďovateľom   a po prieskume záujmu o umiestnenie detí  v predškolskom zariadení sa  MŠ Veľké Leváre otvára od 01.06.2020.
 Vzhľadom na  súčasné  priestorové, hygienické a bezpečnostné podmienky bude prevádzka MŠ upravená nasledovne:

  • Otvoria sa 3 celodenné triedy s kapacitou maximálne 15 detí/ trieda.
  • Doba prevádzky MŠ sa mení na  07:00 – 16.00 hod.
  • Keďže záujem o umiestnenie detí do MŠ bol väčší, ako nám dovoľuje súčasná situácia, museli sme prednostne umiestniť deti podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra a  doplnených o kritériá určené zriaďovateľom.

Zriaďovateľ umiestni dieťa alebo žiaka v škole prednostne podľa poradia týchto kritérií:

  • deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-  deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,

-  deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Ďalšie kritériá určené zriaďovateľom – prednostne bude umiestnené: 

  • dieťa, ak je jeho rodič samoživiteľ, 
  • dieťa s ukončeným adaptačným vzdelávaním, 
  • dieťa s predchádzajúcou pravidelnou dochádzkou do MŠ.

                                                           

Vážení rodičia, 

prosíme Vás o dôkladné zváženie umiestnenia Vášho dieťaťa v MŠ, predovšetkým:

  • ak ide o mladšie deti berúc do úvahy ich emocionálny vývin (deti budú v MŠ po dlhšom čase v zmenených podmienkach – v iných skupinách, s inými pani učiteľkami, v režime prispôsobenom hygienickým a bezpečnostným podmienkam – častá dezinfekcia rúk, obmedzený kontakt s učiteľom, s kamarátmi),
  • ak ide o deti s nepravidelnou (minimálnou) dochádzkou, čím by vznikla prekážka pre umiestnenie iného dieťaťa, keďže skupiny sa v priebehu júna nemôžu meniť a premiešavať.

Rodičia, ktorí umiestnia svoje dieťa v MŠ aj len na krátky čas, strácajú nárok na čerpanie pandemickej OČR.

Rodičia detí, ktoré z kapacitných dôvodov neboli umiestnené, majú na vyplácanie pandemickej OČR naďalej nárok.

V prípade, že by ste chceli svoje dieťa – vzhľadom na dané skutočnosti – radšej ponechať v domácej starostlivosti, prosíme Vás, aby ste informovali zástupkyňu pre MŠ do utorka 26.5.2020.

Informácia o umiestnení resp. neumiestnení Vášho dieťaťa v MŠ od 1. júna 2020 Vám bude zaslaná elektronicky na Váš e-mail.

Za pochopenie vopred ďakujeme.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.