Upozornenie od občanov

19.02.2020

Upozornenie od občanov
Zo strany viacerých občanov sme boli upozornení na to, že obdržali ponuku na predaj pôdy spoločnosťou, ktorá v našom regióne pôdu neobhospodaruje. Upozorňujeme občanov na to, aby si dobre preverili a zvážili, akú parcelu a za akú cenu chcú odpredať, nakoľko aj v niektorých médiách sa objavili správy o možných špekuláciách s pozemkami.