ÚPSVR Malacky hľadá psychológa

22.08.2019

ÚPSVR Malacky hľadá psychológa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľného pracovného miesta psychológa na referáte poradenskopsychologických služieb v rámci Národného projektu DEI III. Kvalifikačné predpoklady na uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia. Kompletnú ponuku voľných pracovných miest aj s informáciami o požadovaných predpokladoch a požiadavkách na uchádzača, ako aj možnosť prihlásiť sa do výberového konania nájdete na internetovej stránke https://www.istp.sk. V prípade otázok je možné kontaktovať aj priamo ÚPSVR Malacky na emailovej adrese dagmar.chabadova@upsvr.gov.sk.