Uskutočnilo sa stretnutie k biologickej regulácii komárov

22.05.2023

Uskutočnilo sa stretnutie k biologickej regulácii komárov

Dnes sa vo Vysokej pri Morave stretli starostovia, zástupcovia BSK, dobrovoľníci monitorujúci komárie liahniská a tiež zástupcovia magistrátu mesta Bratislavy riadiaci cezhraničný projekt zameraný na biologickú reguláciu komárov. Témou bolo oboznámenie sa s aktuálnym stavom biologickej regulácie komárov v inundačnom území rieky Morava na Záhorí, priebežnými výsledkami projektu a tiež hľadaním riešení, ktoré biologickú reguláciu komárov zefektívnia.

 

Čo je biologické regulácia?

Pri biologickej regulácii komárov sa využíva látka BTI. BTI je skratkou z mena pôdnej baktérie Bacillus thuringiensis spp. israelensis. BTI je vysoko toxické pre larvy komárov, preto sa prípravky na báze BTI používajú na biologickú kontrolu komárov. Prípravky na báze BTI sa aplikujú vo forme roztoku alebo granulí do miest, kde sa vyvíjajú larvy komárov – do tzv. liahnisk. Ich výhodou je, že sú selektívne a teda toxické len pre larvy komárov a niekoľko ich blízkych príbuzných. Na necieľové organizmy, vrátane rýb a človeka, nemá BTI žiaden vplyv.  

Aktuálne monitoring liahnisk v spolupráci s BSK realizujú dobrovoľníci, ktorí prostredníctvom aplikácie označujú komárie liahniská s larvami, do ktorých sa následne BTI aplikuje. BTI funguje, larvy hynú do 24 hodín po aplikácii. Biologická regulácia sa bude do budúcnosti viac profesionalizovať a rozširovať a mala by dosahovať citeľné výsledky. Cieľom je využívanie moderných technológií – drony, vrtuľník – podobne, ako na rakúskej strane.

Viac informácií o projekte sa môžete dočítať tu: https://mosquito-bioregulation.eu/

 

Čo je chemická regulácia?

Pri chemickej regulácii sa ničia už dospelé komáre a to chemickými postrekmi na báze cypermetrínu či deltametrínu. Chemický postrek by mal byť používaný len vo výnimočných situáciách v prípadoch extrémneho premnoženia komárov. Nemal by to byť bežný spôsob regulácie, pretože:

  • Pri častom využívaní cypermetrínu, prípadne deltametrínu, dochádza k rezistencii komárej populácie voči jedu a v prípade extrémnej potreby použitia môže byť chemická látka neúčinná;
  • Chemická látka je jedom, ktorý je rakovinotvorný a podľa štúdií ovplyvňuje predovšetkým hormonálnu sústavu človeka. Preto je vhodné nevystavovať často životné prostredie a obyvateľov takýmto chemickým látkam;
  • Cypermetrín i deltametrín nezabíjajú len komáre, ale všetky bezstavovce, ktoré sa dostanú do kontaktu s chemickou látkou, vrátane včiel, lienok, motýľov, rôznych opeľovačov a ostatných druhov hmyzu;
  • Chemické látky a ich reziduá zostávajú v prostredí mnoho ďalších dní, preto aplikácia postrekov znižuje kvalitu prostredia pre život.

 

Komárov je tento rok veľa. Bude v obci použitý chemický postrek?

Počet komárov je v jednotlivých obciach Pomoravia odlišný. To, čo je v jednej obci vnímané ako extrém, považujú v obci ležiacej priamo pri rieke Morave za znesiteľné.

Tak či onak sa účastníci dnešného rokovania zhodli, že početnosť dospelých komárov je vysoká a bude potrebné zasiahnuť chemickým postrekom. Použitie postreku však musí byť opodstatnené a nanajvýš účinné, preto budú jednotlivé obce komunikovať s biológmi, ktorí určia najvhodnejší čas na aplikáciu chemického postreku, aby sa nemuseli postreky zbytočne opakovať a aby neboli ľudia a prostredie nadmieru zaťažované škodlivými rakovinotvornými látkami.

Vyššie teploty vzduchu v nasledujúcich dňoch spôsobia rýchlejšie liahnutie nových dospelých komárov, preto je potrebné zásah načasovať až na obdobie po ich vyliahnutí.

 

Žijeme pri inundačnom území Moravy

Nezabúdajme, že žijeme v blízkosti záplavového územia rieky Moravy, kde v prípade vybreženia rieky vzniká množstvo miest vhodných na liahnutie komárov. Komáre tu vždy boli, sú a budú. Musíme sa voči nim účinne brániť, avšak nie bezhlavým používaním chemických látok spôsobujúcich rakovinu či endokrinologické ochorenia. Budeme postupovať obozretne a nanajvýš zodpovedne.  

  

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.