V areáli školy vybudujeme atletickú dráhu – získali sme dotáciu

26.08.2021

V areáli školy vybudujeme atletickú dráhu – získali sme dotáciu

Začiatkom júna sme verejnosť informovali o úspešnom projekte multifunkčného športového ihriska s umelou trávou, oplotením a osvetlením, ktoré bude vybudované ako prvé športovisko v areáli základnej školy. Obec v tom čase pracovala aj na druhom školskom športovom projekte a to na vybudovaní štvordráhového atletického oválu s tartanovým povrchom. Snaha veľkolevárskej samosprávy sa vyplatila – Fond na podporu športu podporil projekt atletickej dráhy dotáciou.

Aktuálne obec čaká na podpis grantových zmlúv ako na multifunkčné ihrisko, tak i na atletickú dráhu. Realizácia projektov sa predpokladá začiatkom roka 2022.   

Základná škola je v prevádzke od r.1991 a v jej areáli neboli nikdy vybudované žiadne oficiálne športoviská. Škole tak pri rozvoji pohybových schopností žiakov chýbalo príslušné vybavenie. Situácia sa v budúcom roku zmení a levárska základná škola sa opäť posunie o čosi vpred.