V hodnotení máme podaných množstvo rozvojových projektov

21.04.2021

V hodnotení máme podaných množstvo rozvojových projektov

V obci sa aktuálne realizuje viacero investičných akcií. Čoskoro sa stavebné práce začnú realizovať aj na novom cintoríne, kde bude vybudované prepojenie medzi starou a novou časťou a tiež v zdravotnom stredisku, kde prebehne rekonštrukcia sociálnych zariadení. Sľúbených reštaurátorských prác sa dočká pomník padlých.

Nezaháľame a hľadáme ďalšie externé zdroje na nové investičné projekty, ktoré pomôžu pri rozvoji obce. V hodnotení máme aktuálne viac ako 10 projektov. V rámci areálu ZŠsMŠ je to projekt zateplenia budovy, vybudovanie parkoviska a výsadba zelene, vybudovanie športovej infraštruktúry pre výuku telesnej výchovy či tréningy športových klubov, vybudovanie atletickej dráhy okolo budúcej multifunkčnej športovej plochy.

Uchádzame sa o finančné zdroje na obstaranie kompostérov pre domácnosti či vybudovanie novej vetvy kanalizácie odpadových vôd. V hodnotení máme tiež dva samostatné projekty na podporu výsadby stromov v intraviláne obce.

Čakáme na výsledok hodnotenia projektu rekonštrukcie príjazdovej cesty na železničnú stanicu, rekonštrukciu obratiska autobusov, vybudovanie nových parkovísk a autobusovej zastávky, vrátane osvetlenia a kamerového systému. Taktiež čakáme na podpis grantovej  zmluvy na vybudovanie verejného osvetlenia na cyklotrase medzi Veľkými a Malými Levármi.  

Paralelne finalizujeme proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác budúceho Zariadenia pre seniorov a denný stacionár.

Samozrejme, úspech nie je zaručený, avšak snažíme sa mu ísť v ústrety a veríme, že čoskoro budeme môcť informovať o nových získaných grantoch.    

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.