V Leváranku máme nový cimbal

07.09.2020

V Leváranku máme nový cimbal

Vedúca DFS Leváranek Svetlana Valachovičová dnes v mene obce od výrobcu prevzala nový cimbal, ktorý zakúpila obec Veľké Leváre vďaka finančnej dotácii Nadácie EPH.

Nakoľko je o hru na cimbal v miestnom folklórnom súbore záujem, obec sa snažila získať grant na kúpu nového hudobného nástroja. Snaha sa nakoniec vyplatila, vďaka spoločnosti NAFTA a.s. sme sa mohli úspešne uchádzať o podporu v Nadácii EPH.

Mladým hudobníkom želáme, aby im cimbal dobre slúžil pri nácvikoch aj vystúpeniach a pomáhal pri reprezentovaní obce.