V máji sa začne s rekonštrukciou vybraných vedení vysokého napätia

04.05.2021

V máji sa začne s rekonštrukciou vybraných vedení vysokého napätia

V nasledujúcich dňoch sa začnú realizovať prípravné práce na rekonštrukcii vedenia vysokého napätia v lokalite „Šibeničný vrch“ smerom k areálu bývalých štátnych majetkov. Cieľom je demontovať jestvujúce vzdušné vedenia a stožiare vysokého napätia a nahradiť ich zemným káblom o celkovej dĺžke 386 m. Vybudovaná bude tiež nová kiosková trafostanica. Dnes sa uskutočnilo odovzdanie stavby.

Modernizácia vedení bude následne pokračovať na úseku dlhšom ako dva kilometre vo forme výmeny stožiarov a vzdušných vedení.

Investícia do infraštruktúry má zvýšiť stabilitu dodávok elektrickej energie, znížiť množstvo výpadkov, zvýšiť kapacitu a bezpečnosť. Odstránenie viacerých stožiarov tiež prispeje k zlepšenému výzoru krajiny.

Dobrou správou je, že paralelne prebieha príprava modernizácie vedenia v južnej časti Veľkých Levár s dopadom na posilnenie kapacity v centre obce.

Investorom modernizácie je Západoslovenská distribučná a.s.