V obci je možné cítiť zápach pripomínajúci plyn

17.02.2020

V obci je možné cítiť zápach pripomínajúci plyn V rôznych častiach obce je možné cítiť zápach pripomínajúci unikajúci plyn. Nejedná sa o únik plynu. Zápach je spôsobený látkou, ktorou bola kontaminovaná zemina v lokalite Majer na Kukučínovej ulici. Kontaminovaná zemina bude odstránená v réžii Inšpekcie životného prostredia, ktorá úkon zabezpečuje. O termíne asanačných prác by sme mali byť informovaní ešte dnes.


V priebehu dňa bude zverejnená podrobnejšia informácia o včerajšom zásahu záchranných a bezpečnostných zložiek.