V obci pribúdajú pozitívne testovaní na COVID-19

07.10.2020

V obci pribúdajú pozitívne testovaní na COVID-19

Nárast počtu pozitívne testovaných osôb v okrese Malacky v porovnaní s predchádzajúcimi týždňami je markantný. Pozitívnym prípadom sa nevyhla ani naša obec. V materskej škole bolo minulý týždeň z rozhodnutia RÚVZ Bratislava prerušené vyučovanie na štyri pracovné dni a otestovaní boli všetci pedagógovia. V súčasnosti je už škôlka v prevádzke. Na tento týždeň je prerušené vyučovanie v špeciálnej triede základnej školy.

Upravený režim mal minulý týždeň aj obecný úrad a to z dôvodu pozitívne testovaného zamestnanca údržby a správy zelene. Dobrovoľné testovanie vybraných pracovníkov obecného úradu, ktorí mohli prísť do styku s pozitívne testovaným kolegom, nepotvrdilo nákazu u žiadneho referenta pracujúceho na úrade. Pribudol však ďalší pozitívne testovaný zamestnanec údržby a správy zelene.

Do karantény sa z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou dostala riaditeľka školy i starosta obce. Aj keď majú obaja negatívne výsledky testov, musia podstúpiť desaťdňovú izoláciu.

Podľa  informácií RÚVZ Bratislava je k 5.októbru vo Veľkých Levároch na COVID-19 pozitívne testovaných 22 osôb.


Nie je čas na paniku

K uvedenej situácii sa treba postaviť zodpovedne a s použitím zdravého rozumu. Netreba robiť paniku. Obec všetky kroky koordinuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava, ktorý v prípade potreby rozhoduje o karanténnych opatreniach.

Prosíme občanov, aby dodržiavali základné tri pravidlá, ktoré spomaľujú šírenie ochorenia – noste RÚŠKA, dodržiavajte ODSTUP, častejšie si umývajte a dezinfikujte RUKY.

Priebeh ochorenia u väčšiny „pozitívnych“ ma mierny charakter. Cieľom opatrení je zabrániť rýchlemu šíreniu a nárastu počtu ťažších stavov, ktoré by vyžadovali hospitalizáciu.   

Na jar sme sotva poznali niekoho, kto ochorel na COVID-19. Teraz sme dospeli do štádia, že len v našej obci poznáme viac ako  dve desiatky obyvateľov, ktorých napadol nový koronavírus. Počas prvej vlny epidémie sme sa v obci zomkli a za pomoci mnohých dobrovoľníkov zvládli ťažkú situáciu. Buďme zodpovední a ohľaduplní a spoločne to zvládneme aj teraz.