V obci sa rekonštruujú rozvody vysokého napätia

29.11.2021

V obci sa rekonštruujú rozvody vysokého napätia

Západoslovenská distribučná a.s. začala v októbri s rekonštrukciou rozvodov vysokého napätia v lokalite „Šibeničný vrch“ smerom k areálu bývalých štátnych majetkov. Cieľom je demontovať jestvujúce vzdušné vedenia a stožiare vysokého napätia a nahradiť ich zemným káblom o celkovej dĺžke 386 m. V rámci prác sa vybudovala tiež nová kiosková trafostanica. Modernizácia vedení prebieha aj na ďalšom nadväzujúcom úseku v extraviláne obce dlhšom viac ako dva kilometre vo forme výmeny stožiarov a vzdušných vedení.

Investícia do infraštruktúry má zvýšiť stabilitu dodávok elektrickej energie, znížiť množstvo výpadkov, zvýšiť kapacitu a bezpečnosť. Odstránenie viacerých stožiarov a starej trafostanice tiež prispeje k lepšiemu vzhľadu krajiny. Zároveň sa na Šibeničnom vrchu uvoľní priestor pre výstavbu obecných nájomných bytových domov.

V modernizácii vedení vysokého napätia sa bude pokračovať i v nasledujúcich rokoch. Aktuálne Západoslovenská distribučná a.s. pracuje na získaní stavebného povolenia na modernizáciu vedenia v južnej časti a v samotnom centre obce.