V pondelok a utorok sa uskutoční prvý tohtoročný zvoz zmesového komunálneho odpadu

08.01.2021

V pondelok a utorok sa uskutoční prvý tohtoročný zvoz zmesového komunálneho odpadu

Aj v roku 2021 bude zmesový komunálny odpad vyvážaný v intervale raz za dva týždne, teda 26-krát za rok. Elektronický evidenčný systém bude pri  jednotlivých domácnostiach zaznamenávať počet vývozov a hmotnosť odpadu v smetnej nádobe. Domácnosti, ktoré budú dobre separovať a budú tvoriť menej zmesového komunálneho odpadu, prípadne budú nádobu s odpadom vykladať na vývoz len v prípade jej naplnenia a nie v každom vývoznom termíne, môžu na poplatku za odpad ušetriť.

Odpad nebude vyvážaný z plechových nádob a tiež z nádob určených na zber papiera (modrá) a zber skla (zelená), ktoré domácnosti od obce obdržali zdarma za účelom realizácie separovaného zberu.

Nádoby s čipom – na čo je to dobré?
Nádoby označené čipom prinášajú domácnostiam možnosť usporiť na poplatku za odpad. Domácnosti, ktoré poctivo separujú a tvoria menej zmesového odpadu môžu byť za svoj prístup cielene odmenené.

Sú už očipované všetky nádoby?
Obec označila čipom takmer všetky nádoby, ku ktorým mala prístup. Neoznačených je už len niekoľko nádob „chalupárov“, ktorí boli informovaní letákom a niekoľko nekompatibilných nádob, na ktoré sa umiestňuje iný typ čipu, ktorý žiaľ z dôvodu vplyvu lockdownu nestihol byť dodaný v potrebnom počte. Preto sa v sobotu uskutoční ďalšie kolo doplňujúceho čipovania.

Ak sa napriek tomu stane, že niektorá domácnosť nebude mať očipovanú svoju nádobu, môže ju pri prvom zvoze vyložiť na vývoz. Dáta o vývoze budú zaznamenané manuálne zamestnancom obce, ktorý bude prvý vývoz dozorovať.