V pondelok otvárame materskú školu v obmedzenom režime, zamestnanci boli otestovaní

09.01.2021

V pondelok otvárame materskú školu v obmedzenom režime, zamestnanci boli otestovaní

Materská škola bude od pondelka 11.januára 2021 otvorená len pre dvadsaťštyri detí rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a detí rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.

V snahe obmedziť potenciálne šírenie ochorenia COVID-19 sme pred chvíľou pretestovali zamestnancov ZŠsMŠ, ktorí budú v priebehu budúceho týždňa v kontakte s deťmi. Sme pripravení. Ďakujem zamestnancom ZŠsMŠ, že si v sobotu našli čas na absolvovanie testu.

Zároveň od pondelka bude základná škola v priebehu dňa poskytovať starostlivosť pre šesť detí prvého stupňa, ktorých  rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre.

Ostatní žiaci prvého a druhého stupňa budú od pondelka vzdelávaní dištančne v zmysle pokynov základnej školy.