V pondelok sa začínajú stavebné práce na cyklotrase

08.10.2020

V pondelok sa začínajú stavebné práce na cyklotrase

Cyklotrasa, ktorá spojí Malé Leváre s Veľkými Levármi a bude ďalej pokračovať na železničnú stanicu, sa začne budovať v pondelok 12.októbra. V prvej fáze budú realizované stavebné práce v lokalite „Jehličky“ medzi Veľkými a Malými Levármi. Neskôr sa stavebná činnosť prenesie aj k chodníku smerujúcemu na železničnú stanicu. Chodník bude počas prác uzatvorený, o presnom termíne budeme včas informovať.

Výstavba cyklotrasy je financovaná z fondov EÚ, pričom výška príspevku dosahuje 394 555,66 EUR. Cyklotrasa o šírke 3 m bude na železničnej stanici vybavená krytým stojanom na bicykle s kapacitou 108 miest. Dodávateľom diela sa vo verejnej súťaži stala spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., ktorá by mala dielo ukončiť do piatich mesiacov. Budúca cyklotrasa má podporiť obyvateľov vo využívaní cyklistickej dopravy a verejnej dopravy pri ceste za prácou, službami či rekreáciou.

Projekt cyklotrasy je previazaný s projektom prestupného terminálu verejnej osobnej dopravy (rekonštrukcia predstaničného priestoru), ktorý pripravila veľkolevárska samospráva a podala do hodnotenia za účelom získania financovania z fondov EÚ. Verme, že v budúcom roku sa dostaneme aj k jeho realizácii.