V škole sme zmodernizovali odborné učebne

27.10.2021

V škole sme zmodernizovali odborné učebne

Žiaci levárskej školy už využívajú zmodernizované odborné učebne biológie, chémie a technických prác. Okrem bežných stavebných úprav sme v učebniach zrealizovali nové podlahy a osvetlenie, osadili nové laboratórne, pracovné a písacie stoly. Najdôležitejšou zmenou je však obstaranie najnovších učebných pomôcok pre praktickú výučbu biológie a chémie a tiež vybavenia a náradia pre výučbu technických prác. Zároveň sme z pôvodného nevyužívaného „laboratória“ vytvorili novú samostatnú triedu.

Projekt modernizácie učební realizujeme vďaka finančnej podpore z fondov EÚ a štátneho rozpočtu.

Kvalitné vzdelávanie detí považujeme za jednu z našich najväčších priorít, preto sa snažíme deťom i učiteľom vytvárať vhodnejšie podmienky pre vzdelávanie. Po modernizácii materskej školy, zateplení časti základnej školy, vybudovaní ihriska a modernizácii osvetlenia školského areálu pracujeme aktuálne na vybudovaní školských cykloprístreškov. Budúci rok nás čaká vybudovanie multifunkčného ihriska s umelou trávou a atletickej dráhy, na ktoré sme taktiež získali grantové financovanie.

Sme radi, že rodičia oceňujú postupnú modernizáciu budovy a technického vybavenia a školu i škôlku navštevuje z roka na rok viac detí.