V sobotu sme s prvákmi vysadili lipovú alej

23.10.2019

V sobotu sme s prvákmi vysadili lipovú alej

V sobotu 19.10.2019 sme s našimi prvákmi vysadili lipovú alej o dĺžke 0,5 km. Alej sa nachádza popri ceste smerujúcej od Šibeničného vŕšku k Babiemu jazeru. Vysadených bolo 43 vzrastlých stromov. Prvý strom vysadila riaditeľka ZŠ pani Perničková, druhý vysadil starosta Malých Levár pán Pernecký a tretí starosta Veľkých Levár pán Richard Nimsch. Keďže neprišli všetci prváci, niektoré stromy vysadili obyvatelia Levár, ktorí sa na výsadbu prišli pozrieť. Svoj strom vysadili aj príslušníci Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí pomohli pri zalievaní aleje a tiež pán Radoslav Hollý, ktorý nám predstavil myšlienku výsadby aleje prvákmi.

Veríme, že sa nám podarí založiť tradíciu výsadby alejí prvákmi našej základnej školy a že sa nám postupnými krokmi bude dariť meniť okolie našej obce.

Ďakujeme sponzorom za ich materiálnu podporu: BERTO, Šport Bar, p. Silvia Repáňová, Pizzeria Verde, DHZ Veľké Leváre.

 

Projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj - najlepšie miesto pre život.    


img_3473.jpgimg_3480.jpglogobsk_fin_color_sirka.png