V ZŠ realizujeme posledné tohtoročné rekonštrukčné práce

25.10.2019

V ZŠ realizujeme posledné tohtoročné rekonštrukčné práce

Na rekonštrukčné práce budovy Základnej školy s materskou školou  vyčlenila obec v roku 2019 sumu 50 000 EUR. Počas roka sa podarilo dokončiť rekonštrukciu strechy ZŠ (opravených je už 100% plochy), opraviť prepadnutú kanalizáciu, vymeniť lapač tukov a vymaľovať schodiská.

V závere októbra sa uskutočňujú posledné práce plánované na tento rok a síce výmena hlavných vstupných dverí a tiež dverí v zadnej časti budovy umožňujúcich vstup do telocvične a hudobnej miestnosti. Ciele na rok 2019 sú splnené. Bude potrebné udržať nastavené tempo v nasledujúcich rokoch.