Veľké Leváre sú na testovanie pripravené

30.10.2020

Veľké Leváre sú na testovanie pripravené

Prípravné práce na plošné testovanie vo Veľkých Levároch sú ukončené. V exteriéroch sa podarilo zriadiť tri odberné miesta a to vo dvore obecného úradu, na futbalovom štadióne a vo dvore hasičskej zbrojnice.

Pripravený je testovací materiál, certifikáty, administratívne tímy zabezpečené obcou a tiež zdravotnícke tímy, s ktorých naplnením sme ešte dnes na poslednú chvíľu pomohli.

Odvedené je veľké množstvo práce, zástupcovia ozbrojených síl sú so zriadenými odbernými miestami plne spokojní.

Zajtra o 7.00 hod. sa začína testovanie. Posledný ster bude vykonaný o 21:30. Prosíme všetkých, ktorí sa chcú otestovať, nech sú disciplinovaní a riadia sa pokynmi príslušníkmi polície, armády či členov dobrovoľného hasičského zboru.


Budú sa tvoriť rady – obec sa snaží zmierniť dĺžku čakania 

Očakáva sa, že pred odbernými miestami sa budú tvoriť rady. Aby sa obmedzilo neprimerane dlhé čakanie v zástupe, obec zverejnila harmonogram testovania podľa prvého písmena priezviska. Harmonogram bol v tlačenej podobe distribuovaný do schránok obyvateľov obce a má odporúčací charakter.

Zajtra ráno obec sprístupní internetové linky, na ktorých budú zverejňované fotografie spred odberných miest vyhotovené kamerovým systémom. Občania si tak budú môcť overiť dĺžku radu a rozhodnúť sa z pohodlia domova, kedy ísť na testovanie. Zábery budú aktualizované v pravidelných intervaloch.