Výlet na Katarínku a Smolenický zámok

16.09.2019

Výlet na Katarínku a Smolenický zámok

Obec Veľké Leváre 

organizuje výlet

na zrúcaninu kláštora Katarínka

a Smolenický zámok

v sobotu 28.9.2019.

Cena za dopravuje od 12 do 14 €, podľa počtu prihlásených.

Prihlásiť sa môžete v kultúrnom dome 

do 23.9.2019

kulturnydom@levare.sk