Výmena brán na hasičskej zbrojnici je ukončená

15.12.2020

Výmena brán na hasičskej zbrojnici je ukončená

Brány na hasičskej zbrojnici sú vymenené a môžu slúžiť levárskym dobrovoľným hasičom. Včera sa vykonali posledné úpravy strechy a klampiarske práce. Posledným krokom, ktorý plánujú hasiči zrealizovať na jar, je úprava fasády. Brány majú pomôcť zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budovy, skrátiť dobu výjazdu a tiež zvýšiť komfort personálu a celkovú estetiku budovy.

Na výmenu starých brán za brány s elektrickým pohonom získala obec finančnú dotáciu od Ministerstva vnútra SR, Prezídia Hasičského a záchranného zboru.